© Ingenieursbureau France nv
Ingenieursbureau France bestaat als onafhankelijk technisch adviesbureau reeds meer dan 40 jaar. Sinds haar oprichting in 1966 door Paul France verwierf het bureau het vertrouwen van zowel de private als de openbare sector.

Studiebureau France is actief in de domeinen: stabiliteit, infrastructuurwerken (wegen en rioleringen), omgevingsaanleg, landschapsarchitectuur, herinrichtingsprojecten (pleinen en centrumstraten), milieutechniek en integraal waterbeheer, hydronautberekeningen en veiligheidscoördinatie.

De rode draad doorheen het werk is kwaliteit, zowel technisch als ontwerpmatig in de gegeven omstandigheden de meest ingenieuze oplossing voorstellen.

Ingenieursbureau France is gekend voor de integrale benadering van het ontwerp binnen zijn omgeving.  Er wordt een dialoog aangegaan met de plek, waarbij voor de verdere opdracht de technische vertaling in harmonie en evenwicht is met het creatieve ontwerp.  Uiteraard moet daarbij ook blijvend aandacht gaan naar de technische aspecten en de duurzaamheid van het ontwerp en de uitvoering: kwaliteitszorg over de hele lijn.

Op deze manier streven wij samen met een netwerk van partners in onze samenwerking met architecten, stedenbouwkundigen of kunstenaars naar een integratie van architectuur, kunst en techniek in de publieke ruimte.